En utmärkt arbetsplats är en lönsam arbetsplats

Arbetsmiljöarbete SAM

 

Allting på arbetsplatsen är arbetsmiljö!

Arbetstider, lön, lokaler, maskiner, relationer, arbetsplatsträffar, ja precis allt som påverkar hur vi har det på jobbet, fysiskt, socialt och psykiskt. Eller kan du komma på någonting som inte är arbetsmiljö? En arbetsplats där man arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö är också en attraktiv arbetsplats med ett attraktivt arbetsklimat. Det råder idag inga tvivel om att en bra arbetsmiljö har en positiv inverkan på organisationers förmåga att leverera bra resultat!

 

För att få en bra arbetsmiljö krävs en tydlig organisation som har uttalade mål och förväntningar på vad alla ska prestera. (från Cathrine Reineholms avhandling "Psychosocial Work Conditions and Aspects of Health")

 

Bra arbetsmiljö leder till bättre hälsa hos både individen och organisationen. Det finns lagar, förordningar och författningar som ska vägleda till en bra arbetsmiljö, fast jobbet måste göras av var och en på varje arbetsplats.

 

Vi har lång erfarenhet av arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildning av chefer, medarbetare och skyddsombud i ämnet.

 

Vi genomför, inspirationsdagar, seminarier, och företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar samt tar uppdrag som arbetsmiljö coacher.

 

Skräddarsy er arbetsmiljöutbildning

för chefer, ledare och skyddsombud med oss

 

Ur innehållet:

• Er arbetsmiljöorganisation

  - struktur

  - roller och ansvar

  - era policyers, riktlinjer och rutiner

• Vad säger arbetsmiljölagen och föreskrifterna

• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

• Samverkan

• Systematiskt arbetsmiljöarbete -SAM

• Skyddsrond – kartläggning och genomförande

• Informationssökning

• Faktorer för trivsel och prestationer

• Fallbeskrivningar och egna erfarenheter

 

Vår arbetsmiljöutbildning kan kompletteras med en arbetmiljökartläggning, Arbetsplatsprovaren och utbildningsdagar för chefer, ledare och eller medarbetare i t.ex. kommunikation, förändringskunskap och utvecklat medarbetarskap.

 

Kontakta oss och hör vad vi kan göra för er.

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46